ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА ДЕСТИЛАЦИЯ НА ВИНОМАТЕРИАЛИ ЧРЕЗ ПЕРИОДИЧЕН АПАРАТ С ТРИ ДЕФЛЕГМАТОРА

http://uft-plovdiv.bg/site_files/file/scienwork/scienworks_2015/docs/01_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/03_%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5/11_P_Miroslav%20Ginev_219.%20Ginev.pdf Процесът на периодична ‪дестилация‬ с три дефлегматора [5] е илюстриран на фиг.1. В дестилационния ‪‎резервоар‬ (ДР) е поставена изходната водно-алкохолната смес G. След загряване до температурата на ‪кипене‬ се отделят водно-алкохолни ‪‎пари‬ dG, които преминават последователно през трите дефлегматора ДФ1, ДФ2 и ДФ3. От тези дефлегматори се отделят съответно флегмите F1, F2 и F3. Дестилатните пари , които продължават след всеки ‪дефлегматор‬ са съответно dG1, dG2 и dG3. Последните всъщност са парите, които след като се втечнят и охладят в охладителя, представляват изтичащия дестилата dD, чието общо натрупано количество e D.

Коментари

Популярни публикации от този блог

Конструкционна стомана 65Г

Инструментална стомана 1.2379 , D3 , Х12МФ

Неръждаема стомана 1.4034 , 420 , 4Х13